Кафедра іноземних мовКафедра іноземних мов та ділової української мови як самостійний структурний підрозділ була створена у лютому 2016 р. Кафедра забезпечує підготовку курсантів і студентів з 4 предметів: іноземна мова (англійська), українська мова за професійним спрямуванням, юридичне документознавство, основи загального та спеціального діловодства.

Процес навчання тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності курсантів та студентів та спрямований на формування професійної іншомовної (мовної) компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основним завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів з відповідним рівнем знань фахової іноземної та української мов.

Наукова робота кафедри направлена на удосконалення навчального процесу і здійснюється за темою: «Іншомовна (мовна) підготовка як засіб формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх спеціалістів Державної пенітенціарної служби України».

Наукові дослідження проводяться у наступних напрямках: дослідження фахової термінології як проблеми перекладу, теорія та методика викладання іноземних мов та української мови.

Викладачі кафедри постійно працюють над створенням навчальних посібників та методичних розробок з англійської та української мов для курсантів і студентів академії. Особлива увага приділяється розробці системи вправ, що спрямовані на інтенсифікацію комунікативних компетентностей.