Наукова та міжнародна діяльність



Академія ДПтС є суб’єктом міжнародного співробітництва в галузі пенітенціарної політики. З метою інтеграції в міжнародну систему науки та освіти, вивчення та запровадження передового зарубіжного досвіду підготовки кадрів, здатних на практиці реалізувати міжнародні стандарти поводження з ув’язненими, Академія здійснює співробітництво з пенітенціарними службами й освітніми закладами Норвегії, Швеції, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини, Латвії, Польщі, Бєларусі, Казахстану.

Наукова діяльність в Академії має на меті забезпечення підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів на рівні світових кваліфікаційних вимог для розвитку науково-педагогічної діяльності. Основною формою наукової діяльності є проведення фундаментальних і прикладних досліджень з актуальних питань державної політики, що реалізується Міністерством юстиції України у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Суб’єктами наукової діяльності в Академії є наукові та науково-педагогічні працівники науково-дослідного центру, кафедр, курсанти і студенти. Науковий потенціал Академії дозволяє проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

876674443640198924383008511