Студентське самоврядуванняСтудентське самоврядування в Академії – це система форм самостійної громадської діяльності курсантів та студентів, яка направлена на реалізацію права вирішення питань навчання, побуту і можливості захисту інтересів курсантів та студентів, забезпечення виконання ними своїх обов’язків, сприяння гармонійному розвитку особистості курсанта і студента, формування навичок майбутніх фахівців, а також забезпечення участі в управлінні Академією.

Метою органів самоврядування є створення умов для самореалізації особистості курсантів та студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури курсантів та студентів, зростання соціальної активності.

Основні завдання органів самоврядування: участь в управлінні Академією, захист прав та інтересів курсантів та студентів, забезпечення виконання курсантами та студентами своїх обов’язків, сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності, сприяння створенню в Академії різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності, співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та молодіжних організацій.

ГОЛОВА КУРСАНТСЬКОГО
ТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Афанасенко Андрій
Е-mail: andrey.afanasencko@mail.ru
Телефон: 0958432240

СЕКРЕТАР

Жибер Катерина
E-mail: ekaterinazhiber@gmail.com
Телефон:093-811-32-86

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ СЕКТОР

Фуркало Сергій
E-mail: serg.furaa@gmail.com
Телефон: 098-637-97-78

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ З ПИТАНЬ
КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Руденко Марія
Е-mail: mari.rudenko999@gmail.com
Телефон: 
063-898-86-07

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ СЕКТОР

Іваненко Наталія
E-mail: natashelkovaya@gmail.com
Телефон: 063-971-72-31

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕДАКЦІЙНИЙ СЕКТОР

Назарина Анжеліка
E-mail: anzhelika99gold@gmail.com
Телефон: 095-783-81-12

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
З ПИТАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Деркач Катерина
Е-mail: katya18d@rambler.ru
Телефон : 066-465-29-80

КУЛЬТУРНО-МАСОВИЙ СЕКТОР

Бражнікова 0

Бражнікова Вікторія
E-mail:
Телефон: 095-686-30-45

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ СЕКТОР

Чайка Владислав
E-mail:shahtar21@ukr.net
Телефон: 093-049-88-96